Home 

Our Location


About our school
Strategic plan


Links to Great Sites 

Lunch Menu


 

 

 

 

 

 


Shui-Mei Staff

 

Principal

 XUE,WEN-LIE

Director of Academic Affairs  CHEN,SU-PING

Director of  General Affairs

 ZHUO,GU-QING

Director of Counseling  ZHANG,GUO-HONG

1st grade

  SU,JING-WEN

2nd grade

  YANG,SHU-MEI

3rd grade

  WANG,MING-ZHU

4th grade

  LIN,SHU-WEN

5th grade

  HONG,MU-QIANG

6th grade

  SU,SHUN-MEI

Subject Teacher

 LU,YU-YAN ; LIN,MENG-RU

School Clerk  LIN,HUI-LING

School Nurse

 CHEN,LI-QING

Security Gurard

  LAI,FU-LANG ; LIN,LI-HUA

Janitor

  FU,YU-KAI

Kichen Helper

  ZHOU,XIU-ZHI